Legal

Privātuma politika
un sīkdatnes

IEVADS

“Lietojot šo tīmekļa vietni jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem.”

- WoloWeb

Šie tīmekļa vietnes noteikumi un nosacījumi, kas ir publicēti šajā tīmekļa vietnē, regulē šīs tīmekļa vietnes lietošanu, ieskaitot visu šīs tīmekļa vietnes lapu (turpmāk tekstā visas kopā sauktas par šo "vietni") lietošanu. Šie noteikumi tiek piemēroti pilnā mērā, ja jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, un, izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs skaidri piekrītat visiem šajā vietnē iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem. Jūs nedrīkstat izmantot šo tīmekļa vietni, ja jums ir iebildumi pret kādu no šiem vietnes standarta noteikumiem un nosacījumiem.


Šī vietne nav paredzēta izmantošanai nepilngadīgajiem (ir noteikts, ka nepilngadīgie ir personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem), un jūs nedrīkstat izmantot šo vietni, ja esat nepilngadīgs.

TIESĪBAS

“Tiesības uz intelektuālo īpašumu.”

- WoloWeb

Saskaņā ar šiem noteikumiem WoloWeb ÖU un / vai šīs uzņēmējsabiedrības licences īpašniekiem, pieder visas tiesības uz šajā tīmekļa vietnē ietverto intelektuālo īpašumu un materiāliem, un visas šīs tiesības ir aizsargātas, izņemot jūsu personīgo saturu, kurus jūs, iespējams, esat izvēlējušies iekļaut šajā tīmekļa vietnē.


Jums tiek piešķirta tikai ierobežota licence, ievērojot šajos noteikumos noteiktos ierobežojumus, lai skatītos šajā tīmekļa vietnē izvietotos materiālus.

IEROBEŽOJUMI

“Jūs nedrīkstat kopēt mūsu tīmekļa vietnes saturu.”

- WoloWeb

Jūs skaidri un nepārprotami saprotat, ka jūs nedrīkstat veikt nevienu no tālāk minētajām darbībām:


 • publicēt jebkuru šīs tīmekļa vietnes materiālu jebkādos plašsaziņas līdzekļos;
 • pārdodot, izdot apakšlicenci un / vai jebkādā citā veidā komercializēt šīs tīmekļa vietnes materiālus;
 • publiski izrādīt un / vai demonstrēt jebkurus šīs tīmekļa vietnes materiālus;
 • izmantot šo tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas nodara vai var nodarīt kaitējumu šai tīmekļa vietnei;
 • izmantot šo tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas ietekmē lietotāja piekļuvi šai tīmekļa vietnei;
 • izmantot šo tīmekļa vietni tādā veidā, kas ir pretrunā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem vai tādā veidā, kas rada kaitējumu vai var kaitēt tīmekļa vietnei vai jebkurai personai vai uzņēmējsabiedrībai;
 • ņemt dalību jebkuru datu ieguvē, veikt datu vākšanu, datu ieguvi vai jebkuru citu līdzīgu darbību saistībā ar šo tīmekļa vietni vai šīs tīmekļa vietnes lietošanas laikā;
 • izmantot šo tīmekļa vietni, lai veiktu jebkādas darbības, kas saistītas ar reklāmu vai mārketingu.

Noteiktām šīs tīmekļa vietnes sadaļām jums nav tiesību piekļūt un WoloWeb OÜ var arī turpmāk ierobežot jūsu piekļuvi jebkurai šīs vietnes sadaļai jebkurā brīdī pēc saviem uzskatiem un bez jebkādiem ierobežojumiem. Jebkurš lietotājvārds un parole, ko jūs lietojat, lai pievienotos šai tīmekļa vietnei, ir konfidenciāla informācija, un jums ir jānodrošina šīs informācijas konfidencialitātes saglabāšana.

DATU AIZSARDZĪBA

“Kādēļ ir nepieciešama datu aizsardzība un ko mēs darām, lai saglabātu jūsu datu drošību..”

- WoloWeb

Tālāk tiek sniegts vienkāršs pārskats par to, kas notiek ar jūsu personisko informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Personiskā informācija ir visi dati, ar kuriem būtu iespējams jūs personīgi identificēt. Sīkāka informācija par datu aizsardzības tematu ir atrodama mūsu privātuma politikā, kas atrodama zemāk.

DATU SAVĀKŠANA

“Kas ir atbildīgs par datu vākšanu šajā tīmekļa vietnē?”

- WoloWeb

Šajā tīmekļa vietnē apkopotos datus apstrādā tīmekļa vietnes operators. Operatora kontaktinformāciju var atrast tīmekļa vietnes obligātajā juridiskajā paziņojumā.


Kā mēs savācam jūsu datus?


Daži dati tiek savākti brīdī, kad jūs tos mums iesniedzat. Tie, piemēram, varētu būt dati, kurus jūs ievadāt kontaktinformācijas laukā.

Citi dati tiek automātiski apkopoti mūsu IT sistēmās, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Šie dati galvenokārt ir tehniskie dati, piemēram, informācija par jūsu pārlūkprogrammu un operētājsistēmu, kuru jūs izmantojat, vai arī, ar kuru palīdzību jūs piekļuvāt tīmekļa vietnei. Šie dati tiek savākti automātiski, tiklīdz jūs ienākat mūsu tīmekļa vietnē.


Kādiem mērķiem mēs izmantojam jūsu datus?


Daļa no datiem tiek apkopota, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu darbību. Citi dati var tikt izmantoti, lai analizētu, kādas darbības apmeklētāji veic tīmekļa vietnē.


Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem datiem?


Jums vienmēr bez maksas ir tiesības pieprasīt informāciju par saglabātajiem jūsu datiem, to izcelsmi, adresātiem un to apkopošanas mērķi. Jums arī ir tiesības pieprasīt labot datus, tos bloķēt vai dzēst. Jebkurā laikā jūs varat sazināties ar mums, izmantojot juridiskajā paziņojumā norādīto adresi, ja jums ir vēl kādi jautājumi par privātuma politiku un datu aizsardzību. Jūs, protams, varat arī iesniegt sūdzību kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm.

DATU ANALĪZE

"Kā mēs analizējam jūsu datus?”

- WoloWeb

Laikā, kad jūs apmeklējat mūsu vietni, var tikt vākti un analizēti statistiskie dati par jūsu tīklklejošanas paradumiem. Tas galvenokārt notiek, izmantojot sīkdatnes un analīzes metodes. Jūsu tīklklejošanas paradumu analīze parasti ir anonīma, t.i., izmantojot šos datus, mēs nevarēsim jūs identificēt. Jūs varat iebilst pret šo analīzi vai, nelietojot noteiktus rīkus, to nepieļaut. Sīkāka informācija ir atrodama turpmākajā tekstā publicētajā privātuma politikā.


Vispārīgā informācija un obligāti sniedzamā informācija


Izlasiet par vispārējo informāciju un par informāciju, kas obligāti sniedzama par mūsu sīkdatnēm un privātuma politiku.


Datu aizsardzība


Šīs vietnes operatori ļoti rūpīgi aizsargā jūsu personīgos datus. Mēs uzskatām jūsu personīgos datus par konfidenciāliem gan saskaņā ar likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem, gan šo privātuma politiku.

Ja jūs lietojat šo tīmekļa vietni, tiks savākti dažādi jūsu personīgie dati. Personiskā informācija ir visi dati, ar kuriem būtu iespējams jūs personīgi identificēt. Šajā privātuma politikā tiek izskaidrots, kādu informāciju mēs apkopojam un kā mēs savākto informāciju izmantojam. Tajā arī tiek paskaidrots, kā un kādā nolūkā tas tiek darīts.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dati, kas tiek pārsūtīti ar interneta palīdzību (piemēram, izmantojot e-pasta paziņojumu), var tikt pakļauti ar drošības apdraudējumu saistītam riskam. Pilnīga jūsu datu aizsardzība no trešo pušu piekļuves nav iespējama.


Paziņojums par personu, kas ir atbildīga par šo tīmekļa vietni


Persona, kas ir atbildīga par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē, ir:

WoloWeb OÜ
Sepapaja 6
15551 Tallina
Igaunija

Atbildīgā persona ir fiziska vai juridiska persona, kura atsevišķi vai kopā ar citiem lemj par personas datu apstrādes mērķiem un līdzekļiem (vārdi, e-pasta adreses utt.).


Piekrišanas jūsu datu apstrādei atsaukšana


MDaudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas tikai ar jūsu nepārprotamu piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, kas būs spēkā arī nākotnē. Ir pilnīgi pietiekoši, ja tiek izsūtīta brīvas formas e-pasta vēstule, kurā ir aprakstīts šis pieprasījums. Datu apstrādes piekrišanas atcelšana neietekmē līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību.


Tiesības iesniegt sūdzības valsts pārvaldes iestādēm


Ja ir pārkāpti datu aizsardzības normatīvie akti, skartā persona var iesniegt sūdzību kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm. Kompetentā regulējošā iestāde jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, ir Igaunijas Valsts datu aizsardzības INSPEKCIJA, jo Igaunijā atrodas mūsu uzņēmuma galvenā mītne.


Tiesības uz datu pārsūtīšanu


Jums ir tiesības saņemt datus, kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līguma izpildi, nosakot, ka tie tiek automātiski piegādāti jums vai trešajai personai standarta, automātiski lasāmā formātā. Ja jums ir nepieciešama tieša datu pārsūtīšana citai atbildīgai pusei, tas tiks darīts tikai tādā mērā, kādā tas ir tehniski iespējams.


SSL vai TLS šifrēšana


Drošības nolūkos, kā arī konfidenciāla satura pārsūtīšanas aizsardzībai, piemēram, sūtot pieprasījumus, kurus jūs mums sūtat kā vietnes operatoram, šī tīmekļa vietne izmanto SSL vai TLS šifrēšanu. Jūs varat atpazīt šifrētu savienojumu pārlūkprogrammas adreses rindiņā, jo, ja savienojums ir šifrēts, adreses sākums mainās no "http://" uz "https://" un pārlūka adreses joslā tiek parādīta slēdzenes ikona.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, datus, kurus jūs pārsūtāt, nevar izlasīt trešās puses.


Informēšana, bloķēšana, dzēšana


Saskaņā ar likumu, jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par jebkuriem jūsu personas datiem, kas tiek uzglabāti, kā arī par to izcelsmi, to saņēmēju un datu apstrādes nolūku. Jums arī ir tiesības pieprasīt, lai šie dati tiktu laboi, bloķēti vai dzēsti. Jebkurā laikā jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu juridiskajā paziņojumā norādīto adresi, ja jums ir vēl kādi jautājumi par personas datiem.


Iebildumi pret reklāmas e-pastiem


Ar šo tiek izteikts iebildums saņemt tiešā veidā nepieprasītas reklāmas un informācijas materiālu, nosūtot to uz normatīvajos aktos noteikto kontaktinformāciju, kas publicēta informācijas sadaļā. Tīmekļa vietnes uzturētāji patur tiesības izmantot noteiktus tiesiskus līdzekļus, ja tiek sūtīta nepieprasīta reklāma, piemēram, surogātpasts.

SĪKDATŅU POLITIKA

“Kā mēs izmantojam sīkdatnes.”

- WoloWeb

Dažās mūsu tīmekļa lapās tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes nekaitē jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkdatnes palīdz padarīt mūsu tīmekļa vietni lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un saglabāti jūsu pārlūkprogrammā.


Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkdatņu ir tā sauktās “sesijas sīkdatnes”. Tās tiek automātiski dzēstas jūsu apmeklējuma beigās. Citas sīkdatnes tiek saglabātas jūsu gala ierīcē, līdz jūs tās izdzēšat. Šīs sīkdatnesi ļauj mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu nākamajā apmeklējuma reizē.


Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēti par sīkdatņu izmantošanu un varētu atļaut sīkdatņu izmantošanu tikai atsevišķos gadījumos. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu arī tā, lai automātiski atļautu sīkdatņu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār to aizliegtu, kā arī jūs varat aktivizēt sīkdatņu automātisku dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Sīkdatņu atspējošana var ierobežot šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāti.


Sīkdatnes, kas nepieciešamas elektroniskā saziņas procesa veikšanai vai noteiktu jūsu izvēlētu funkciju (piemēram, iepirkumu groza funkcija) nodrošināšanai, tiek saglabātas, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punktu. Vietnes uzturētājam ir likumīgas intereses saglabāt sīkdatnes, lai tehniski, bez kļūdām un optimāli sniegtu savus pakalpojumus. Ja tiek saglabātas arī citas sīkdatnes (piemēram, sīkdatnes jūsu pārlūkošanas paradumu analīzei), tās šajā privātuma politikā tiks apskatīti atsevišķi.


Servera žurnāla faili


Vietnes pakalpojumu sniedzējs automātiski vāc un saglabā informāciju tā dēvētajos "servera žurnāla failos", kurus jūsu pārlūkprogramma mums nosūta automātiski. Tā ir sekojošā informācija:

 • pārlūkprogrammas tips un versija;
 • izmantotā operētājsistēma;
 • novirzīšanas URL;
 • piekļuves datora saimniekdatora nosaukums;
 • servera pieprasījuma laiks;
 • IP addrese.

TŠo datu apvienošana ar no citiem avotiem iegūtiem datiem netiks veikta.

Datu apstrādes pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punkts, kas ļauj apstrādāt datus līguma vai pirmslīguma pasākumu izpildei.

SAZIŅAS VEIDLAPA

“Kā mēs apstrādājam kontaktinformāciju.”

- WoloWeb

Ja jūs sūtāt mums jautājumus, izmantojot saziņas veidlapu, jūsu informācija no saziņas veidlapas, ieskaitot tur norādīto jūsu kontaktinformāciju, tiks saglabāta, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu, un gadījumam, ja rodas papildu jautājumi. Mēs nenodosim šos datus citiem bez jūsu piekrišanas.


Tādējādi saziņas veidlapā ievadīto datu apstrāde ir balstīta vienīgi, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas a) punkts). Jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Ir pilnīgi pietiekoši, ja tiek izsūtīta brīvas formas e-pasta vēstule, kurā ir aprakstīts šis pieprasījums. Datu apstrādes piekrišanas atcelšana neietekmē līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību.


Saziņas veidlapā jūsu ievadītie dati paliek pie mums, līdz jūs lūdzat to izdzēšanu, atceļat piekrišanu to saglabāšanai vai arī izbeidzas datu glabāšanas mērķis (piemēram, pēc tam, kad jūsu pieprasījuma apstrāde ir pabeigta). Šis noteikums neietekmē visu obligātos normatīvos aktu prasību izpildi, jo īpaši to, kas attiecas uz obligātajiem datu saglabāšanas periodiem.

ANALĪZES RĪKI

“Mēs lietojam Google Analytics.”

- WoloWeb

Šī tīmekļa vietne izmanto tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Pakalpojuma sniedzējs ir Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV.


Google Analytics izmanto tā sauktās “sīkdatnes”. Tie ir teksta faili, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj analizēt, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni. Sīkdatņu radītā informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un glabāta tur.


Google Analytics sīkdat glabāšana notiek, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas f) punktu. Tīmekļa vietnes uzturētājam ir likumīgi pamatota interese analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu tīmekļa vietni, gan savu reklāmu.


IP adreses anonimizācija


Šajā tīmekļa vietnē mēs esam aktivizējuši IP adreses anonimizācijas funkciju. Tā rezultātā Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs pirms nosūtīšanas uz ASV saīsina jūsu IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilnā IP adrese un tur saīsināta. Šīs tīmekļa vietnes uzturētāja uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, sastādītu pārskatus par aktivitāti tīmekļa vietnē un sniegtu tīmekļa vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu. Google Analytics ietvaros jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google saglabātajiem datiem.


Pārlūkprogrammas spraudnis


Jūs varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošus iestatījumus jūsu pārlūkprogrammas programmatūrā. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, to izdarot, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Turklāt jūs varat novērst to, ka Google iegūst sīkdatņu radītos un ar jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu saistītos datus (ieskaitot jūsu IP adresi), kā arī to, ka Google apstrādā šos datus, lejupielādējot tālāk norādītajā saitē pieejamo pārlūkprogrammas spraudni un instalējot to: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Iebildumi pret datu vākšanu


Jūs varat novērst, ka Google Analytics vāc jūsu datus, noklikšķinot uz tālāk norādītās saites. Tiks iestatīta atteikšanās sīkdatne, kas novērsīs jūsu datu vākšanu turpmāko šīs tīmekļa vietnes apmeklējumu laikā:  Atspējot Google Analytics.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.


Pasūtījumu datu apstrāde


Mēs esam noslēguši līgumu ar Google par pasūtījumu datu apstrādi un pilnībā īstenojam Igaunijas datu aizsardzības iestāžu stingrās prasības, izmantojot Google Analytics.

SPRAUDŅI UN RĪKI

“Izlasiet par spraudņiem un rīkiem, ko mēs lietojam.”

- WoloWeb

Vienotai rakstu zīmju attēlošanai šī tīmekļa vietne izmanto tā sauktos tīmekļa fontus, ko nodrošina Google. Kad jūs atveratt tīmekļa vietnes lapu, jūsu pārlūkprogramma lejuplādē pārlūkprogrammas kešatmiņā nepieciešamos tīmekļa fontus, lai pareizi atveidotu tekstus un burtu veidus.

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontus, tiks izmantoti jūsu datora noklusējuma fonti.


Papildinformāciju par lietotāja datu apstrādi atradīsiet tālāk norādītajās saitēs: https://developers.google.com/fonts/faq un Google privātuma politikā:  https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

NOTEIKUMU PĀRSKATĪŠANA

“Lūdzu, regulāri pārlasiet šos noteikumus un nosacījumus.”

- WoloWeb

WoloWeb OÜ ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārskatīt šos noteikumus, kā arī, izmantojot šo tīmekļa vietni, jums ir regulāri jāpārlasa šie noteikumi, lai nodrošinātu to, ka jūs saprotat visus šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus.

NOLĪGUMS

“Šis ir pilnīgs nolīgums.”

- WoloWeb

Šie noteikumi, tostarp visi tiesiskie paziņojumi un atrunas, kas ietverti šajā tīmekļa vietnē, veido pilnīgu nolīgumu starp WoloWeb ÖU un jums, pie nosacījuma, ka jūs lietojat šo tīmekļa vietni, un aizstāj visus iepriekšējos nolīgumus un vienošanās attiecībā uz vienu un to pašu līguma priekšmetu.

JURISDIKCIJA

“Mūsu uzņēmējsabiedrības galvenā mītne atrodas Igaunijā.”

- WoloWeb

Šos noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkurus strīdus, kas izriet no tiem vai ir saistībā ar tiem, pārvalda un interpretē saskaņā ar Igaunijas Valsts likumdošanu un uz tiem attieksies Igaunijas Valsts un federālo tiesu neekskluzīva jurisdikcija.